Κατασκευές Αλουμινίου και Inox σε Επίπεδο Μελέτης, Κατασκευής και Τοποθέτησης.
Slider
 
 
 

kenak

Απόσπασμα από ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ.

"Στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 91/2002/ΕΚ «για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 με την έκδοση και την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με την Κοινοτική Οδηγία αυτή ήταν ή έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων).  Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία) αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου προστίθεται και η μέριμνα έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων αλλά και της ίδιας της χώρας."

 

Welcome

DIMMETAL Company welcomes you to its fresh and fully comprehensive website. Given that we have the intention of keeping our clients continually updated on our new technologies- in the area of frames, products and applications- we offer them, via our brand new website, the opportunity to stay informed and explore a complete range of products and services we provide.

Read More
12

Certifications

18

Years of Experience

75

Co-opperations

1870

Completed Projects

Testimonials

Within the first year i had paid up all the cost and i have dereased the heating cost below have.
Manos, Ilion,
Excellent job! The children worked without understanding them in the room. They watched the house, no damage was done, until cardboard put on the floor to touch their tools and not to dirty! I highly recommend them and I will definitely prefer them for a new one in the future !!!
Maria Κ.,
Value for money is very good. At times of crisis I did my market research and eventually I was justified by my choice as I paid very little in relation to the result.
John, Piraeus,

ONLINE FRAME OFFER

Your request is just a few clicks away!

In need of a (free) house alarm system?
Done!

DIMMETAL has the best solution for you! We have designed a COMPLETE ALARM SYSTEM either for the replacement of frames or for a dwelling.

GET A QUOTE ->

In need of a (free) house insurance?
Of Course Yes!

DIMMETAL offers you the alternative of home insurance program as a gift to insure your home!

GET A QUOTE ->